Condicions de lloguer

Els preus varien segons el model escollit, amb tarifes per als períodes següents:

La recollida i el retorn de la bici es faran en l'horari d'obertura al públic de la botiga.

L'arrendatari serà l'única persona autoritzada per conduir la bici, i assegurarà que es troba en perfecte estat. Assumirà pel seu compte qualsevol multa, sanció o dany a un tercer. En aquest sentit, haurà de subscriure una assegurança, llevat del cas que presenti còpia de la seva llicència expedida per la RFEC.

L'arrendatari tornarà la bici en condicions d'ús adequades i neta.

Per a més informació, consulta les clàusules del contracte.